برتری خدمات اجاره ماشین باراک وب چیست؟

ما دقیقا می دانیم چه میخواهید،به ما اعتماد کنید!

حس امنیت و آرامش

کارواش مجانی

باشگاه مشتریان

مراحل ساده اجاره

پکیج خدمات ما؟

پکیج های عضویت
ماشین

باراک وب

مجموعه متنوعی از خدمات را در راستای صنعت ر
نت خودرو ارائه می دهد که می توان
به اجاره ماشین همراه با رانندهو بدون راننده
اشاره کرد.

پکیج ویژه

 • اجاره ماشین ویژه
 • اجاره ماشین عادی
 • ۳٠٪ امتیاز
 • نامحدود روزانه
 • کارواش
 • ماشین های جدید
 • اشتراک ویژه
 • ۲۰ ٪ تخفیف

اجاره روزانه

 • امتیاز مشتری
 • کارواش غیر رایگان
 • ٥٪ امتیاز
 • ١٠٠٠ كيلومتر
 • خدمات ویژه
 • ماشین های کم کارکرد
 • ویژه

اجاره ماشین طبق بودجه شما

اجاره ماشین طبق بودجه و

پسند شما با بهترین قیمت

ارقام و آمار ما

مجموعه متنوعی از خدمات اجاره را در
راستای صنعت اجاره ماشین!

١٤٥مشتریان
١٠شعبه ها
٢٧حامیان
٣٨+ماشین جدید

نظرات مشتریان

رضایت و گزیده ای از
نظرات مشتریان ما